Astella levanta US$150 milhões, Vivalisto compra Flity, ISA Lab levanta R$60 milhões e mais , ft. Eduardo Menegatti